සමාගම් පුවත්

 • නත්තල් ගෘහස්ථ ආභරණ සජීවී ප්‍රවාහය- Melody|- පෙබරවාරි 15, 2022, බීජිං වේලාව

  මාර්තු 14 05:00:00 AM (එක්සත් ජනපද වේලාවෙන්) අපි Alibaba වේදිකාවේ නත්තල් ගෘහස්ථ සැරසිලි සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පවත්වන්නෙමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත කෙලින්ම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න .අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාර සබැඳිය වෙත කෙලින්ම: https://www.alibaba.com/l...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2022 Melody Online Live–Resin Craft of Home and Garden Decor

  2022 Melody Online Live–Resin Craft of Home and Garden Decor

  මාර්තු 24 06:00:00 AM (එක්සත් ජනපද වේලාවෙන්) අපි Alibaba වේදිකාවේ Resin Craft of Home and Garden Decor සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පවත්වන්නෙමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, සෘජුවම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න අපගේ අන්තර්ජාල ප්‍රදර්ශනාගාරයට.අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාර සබැඳිය වෙත කෙලින්ම: https://www.alib...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2022 Melody Online Live New Arrival Christmas House Village

  2022 මෙලඩි ඔන්ලයින් සජීවී නව පැමිණීම නත්තල් නිවාස ගම්මානය

  මාර්තු 21 06:00:00 AM (එක්සත් ජනපද වේලාවෙන්) අපි Alibaba වේදිකාවේ නත්තල් ගෘහස්ථ සැරසිලි සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පැවැත්වීමට සූදානම්ව සිටිමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත කෙලින්ම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න. .අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාර සබැඳිය වෙත කෙලින්ම: https://www.alibaba.com/...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Melody Live Stream- Christmas Indoor Decoration-| Mar-19th,2022

  Melody Live Stream- නත්තල් ගෘහස්ථ සැරසිලි-|මාර්තු-19, 2022

  අපි Alibaba වේදිකාවේ නත්තල් ගෘහස්ථ සැරසිලි සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පවත්වන්නෙමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත කෙලින්ම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න.අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත සෘජු සබැඳිය: https://www.alibaba.com/liv...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Melody New Online Live Stream-ගෙදර සහ ගෙවතු අලංකරණයේ රෙසින් යාත්‍රාව

  මාර්තු 17 05:00:00 AM (එක්සත් ජනපද වේලාවෙන්) අපි Alibaba වේදිකාවේ Resin Craft of Home and Garden Decor සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පවත්වන්නෙමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, සෘජුවම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න අපගේ අන්තර්ජාල ප්‍රදර්ශනාගාරයට.අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාර සබැඳිය වෙත කෙලින්ම: https://www.aliba...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Melody New Online Live Stream-Led musical Christmas Villages

  Melody New Online Live Stream-Led musical Christmas Villages

  මාර්තු 7 06:00:00 AM (එක්සත් ජනපද වේලාවෙන්) අපි Alibaba වේදිකාවේ නත්තල් ගෘහස්ථ සැරසිලි සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පවත්වන්නෙමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත කෙලින්ම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න .අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාර සබැඳිය වෙත කෙලින්ම: https://www.alibaba.com/li...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2022 Melody Online Live Stream-Christmas Villages

  2022 Melody Online Live Stream-නත්තල් ගම්මාන

  මාර්තු 4 06:00:00 AM (එක්සත් ජනපද වේලාවෙන්) අපි Alibaba වේදිකාවේ නත්තල් ගෘහස්ථ සැරසිලි සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පවත්වන්නෙමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත කෙලින්ම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න .අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාර සබැඳිය වෙත කෙලින්ම: https://www.alibaba.com/li...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Christmas indoor ornament Live Stream- Melody| Feb-18th,2022,Beijing Time

  නත්තල් ගෘහස්ථ ආභරණ සජීවී ප්‍රවාහය- Melody|2022 පෙබරවාරි-18, බීජිං වේලාව

  අපි Alibaba වේදිකාවේ නත්තල් ගෘහස්ථ සැරසිලි සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පවත්වන්නෙමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත කෙලින්ම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න.අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත සෘජු සබැඳිය: https://www.alibaba.com/live/resin-...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 2022 Melody Online Live New Arrival Christmas House Village LED Lights Decoration/Holiday Presents/Indoor Decoration

  2022 මෙලඩි ඔන්ලයින් සජීවී නව පැමිණීම නත්තල් නිවස ගම්මානයේ LED විදුලි පහන් සැරසිලි/නිවාඩු තෑගි/ගෘහස්ථ සැරසිලි

  මගේ හිතවත් මිත්‍රවරුනි: අපි තවත් අලුත් නත්තල් ගෘහ අලංකරණ අයිතම සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් කරන්නෙමු.වේලාව: ප.ව. 18.00, 11.පෙබරවාරි.(බීජිං වේලාව) අපගේ සජීවී ප්‍රවාහය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, සහ එම ස්ථානයේදීම අපගේ සත්කාරකයා සමඟ කතා කරන්න.සෘජුවම සජීවී ප්‍රවාහ කාමරයට: https://www.alibaba.com/live/new-arrival-f...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd. Holiday Notice。

  Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd. නිවාඩු නිවේදනය.

  Xiamen Melody Crafts Co. 1.28 වසන්ත උත්සව නිවාඩුව පෙබරවාරි 8 දක්වා ආරම්භ විය. ඔබගේ අඛණ්ඩ සහයෝගයට සහ සමාගමට ස්තූතියි!Melody ඔබට සහ ඔබගේ පවුලේ අයට සුභ නිවාඩු දිනයක් වේවා!ප්රීතිමත් සහ සෞඛ්ය සම්පන්න!නිවාඩු කාලය තුළ සංචාරය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න.
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Merry Christmas and Happy New Year to all our customers

  අපගේ පාරිභෝගිකයන් සියලුම දෙනාට සුභ නත්තලක් සහ සුභ නව වසරක් වේවා

  නව වසර සහ නත්තල එළඹෙමින් පවතී, නව වසරේ, Melody හි සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ඔබට ප්‍රීතිමත් නත්තලක් සහ සුබ අලුත් අවුරුද්දක් සහ නිදුක් නිරෝගී බව ප්‍රාර්ථනා කරන අතර, වසංගතයෙන් හොඳ පූර්වාරක්ෂාව ගන්න.ඔබට නත්තල් සැරසිලි, දුම්මල අත්කම් නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා තිබේ නම්, ඔබට සැමවිටම අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය, අපි ප්‍ර...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Melody Online Live Stream-Christmas Villages

  Melody Online Live Stream-නත්තල් ගම්මාන

  ඔක්තෝබර් 25 වෙනිදා අපි Alibaba වේදිකාවේ නත්තල් ගෘහස්ථ සැරසිලි සඳහා සජීවී ප්‍රවාහයක් පවත්වන්නෙමු, අපගේ මාර්ගගත සංදර්ශනය නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාරය වෙත කෙලින්ම ළඟා වීමට පහත පින්තූරය හෝ පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න.අපගේ මාර්ගගත ප්‍රදර්ශනාගාර සබැඳිය වෙත කෙලින්ම: https://watch.alibaba.com/v/dac21cc5-e854-4b...
  වැඩිදුර කියවන්න
123ඊළඟ >>> පිටුව 1/3