මෙම නත්තල් සමයේ ගෘහ අලංකරණය සඳහා ජනප්‍රියම අයිතමය වන්නේ මල් වඩම් සහ තොග සඳහා ලෝහ එල්ලීමයි

මෙම නත්තල් සමය සඳහා වඩාත් ජනප්‍රිය අයිතමය කුමක්ද?

සෑම නත්තල් සමයකම, ගෘහ අලංකරණය සඳහා ජනප්‍රිය භාණ්ඩ මොනවාදැයි ඔබට ඇසිය හැකිය. Anwser සමහර විට නත්තල් ගස, නත්තල් නූල් ආලෝකය, සැන්ටා සැක්, නත්තල් කාඩ් හෝ වෙනත් දෙයක් විය හැකිය.

Xmas indoor decor

 

නමුත් මෙම කන්නය සඳහා, වඩාත්ම ජනප්‍රිය අයිතමය, මම යෝජනා කරන්නේ නත්තල් මල් වඩම සඳහා ලෝහ එල්ලීම, ගස් සහ තොග (ලෝහ තොග එල්ලීම).

මතක තබා ගන්න, පසුගිය නත්තල් සමය සඳහා, ඔබ නත්තල් ගසක් සකසා, නත්තල් මල් වඩම් පැළඳිය යුතු අතර, වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම්, ඔබේ නිවස ඉතා පරිස්සමින් නිර්මාණය කර ඇත්නම්, ඔබ බිත්ති හෝ ළමුන් සඳහා ගිනි උදුන මත එල්ලා තබනු ඇත. ස්ථානය, එවිට ඔබට ඊළඟ අනුගාමිකයන් සමත් විය හැකිය;
ඔබේ නිවස මල් වඩම, තොග එල්ලා තැබීමට කොහේ හෝ තැනක සැලසුම් කර නොමැති නම්, මෙම ගැටළුව සුමටව විසඳීමට ලෝහ එල්ලීම ඔබට උපකාරී වනු ඇත.

 

A191547 (8)

Christmas Wreath Hanger

විශේෂ ඩෙසිග් සහිත ලෝහ ගණිකාව ඔබට මල් වඩම, ගස් ආභරණ, නත්තල් තොග ඉතා හොඳින් එල්ලා තැබීමට ස්ථානයක් ලබා දෙනු ඇත; සහ ඉතා වැදගත් කාරණය මත, එය ඔබේ කාමරයේ ගෘහ භාණ්ඩවලට හානියක් නොවන අතර, ඔබට එය ඔබේ කාමරයේ ඕනෑම ස්ථානයකට ගෙන යා හැකිය, එක් ස්ථාවර ස්ථානයකට පමණක් නොව, අලංකරණය සඳහා ගිවිසුමක්.

 

එබැවින් මෙම Xmas සමයේ වැදගත්ම දෙය නම් ඔබේ නත්තල් මල් වඩම සහ තොග සඳහා ලෝහ එල්ලා තැබීමයි.

 

ඇලෙක්ස් ලී


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -31-2020