සුභ නත්තලක් සහ සුබ නව වසරක් වේවා

සීමාසහිත ෂියාමන් මෙලඩි ආර්ට් ඇන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් සමාගමෙන් 2020 නත්තල් සුබ පැතුම්.

හිතවත් පාරිභෝගික මිතුරන්:
අපි මේ වසරේ ඔබ සමඟ හවුල් වීමෙන් සතුටක් ලැබුවා. 2020 දී ඔබගේ සහයෝගයට ස්තූතියි.
2021 දී, අපි එකට සිටිමු, අපට වඩා හොඳ කාර්යයක් කළ හැකි යැයි අපි විශ්වාස කරමු!

   ඔබට සුභ නත්තලක් හා සුබ නව වසරක් වේවා

ඇලෙක්ස් ලී

සීමාසහිත ෂියාමන් මෙලඩි ආර්ට් ඇන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් සමාගම.

 


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -17-2020